Cistogammagrafia indirecta

Està indicada per a la detecció del reflux vesicoureteral (RVU) en pacients que preserven la continència urinària. L'adquisició de les imatges dura 30-60 minuts i es realitza a les 48-72 hores de l'administració del traçador. Després de la micció, es continua adquirint imatges durant 15-30 minuts