unidad endoscopia teknonunidad endoscopia teknon
ENDOSCOPIA BARIATRICAENDOSCOPIA BARIATRICA

Endoscòpia Bariàtrica

Tècniques i/o Tractaments:

Endomanga (GEST)

Endomanga endoscopica TeknonEndomanga endoscopica Teknon

Què és l'Endomanga (GEST)?

L'endomanga endoscòpica és un tractament primari de l'obesitat per via endoscòpica, sense incisions, utilitzant la plataforma endoscòpica IOP que ens permet fer sutures permanents a l'estómac, reduint el volum del cos gàstric a nivell de gran curvatura tal com es realitza a la cirurgia bariàtrica amb la tècnica del Sleeve gàstric.

Quins beneficis ofereix aquest procés?

Com que es tracta d'un tractament mínimament invasiu i es fa per via endoscòpica, l'endomàniga ofereix diferents avantatges:

  • Reducció del dolor post cirurgia
  • Disminució del risc d'infecció
  • Absència de cicatrius externes
  • Recuperació més ràpida
  • Estades hospitalàries més curtes o en règim ambulatori

Com es fa l'endomanga?

El tractament és realitzat per endoscopistes en quiròfan sota anestèsia general. La intervenció es fa per via oral, amb una durada d'aproximadament 30 minuts, depenent sempre de les característiques del pacient i el nombre de sutures realitzades. El material utilitzat per a la intervenció és un sol ús. La intervenció consisteix en un endoscopi flexible (IOP) pel qual s'introdueixen els diferents instruments per fer la intervenció; una vegada a l'estómac es realitzen múltiples plecs que se suturaran amb els ancoratges en gran curvatura de cos gàstric. Aquests ancoratges suturaran la totalitat de les capes de l'estómac de manera que aquests plecs, al cap de dos mesos, es fusionen i passen a ser definitius. Es col·loca una mitjana de 18 sutures per pacient.

Un cop feta la intervenció, el pacient passa a la sala de recuperació durant una hora aproximadament fins a recuperar-se de l'anestèsia per seguidament pujar a planta. A la nostra unitat s'aconsella un ingrés al centre d'una nit després de la intervenció per poder assistir el pacient en cas de dolor i qualsevol complicació derivada de la cirurgia. L'endemà de la intervenció es dóna l'alta hospitalària, i 24 hores després de la intervenció el pacient pot fer una vida relativament normal. El primer mes, el pacient ha de fer una dieta principalment líquida, passant per una dieta semitova i tova fins a la dieta sòlida al mes i mig de la intervenció. No és aconsellable agafar pes durant els dos primers mesos.

El seguiment del pacient el farà durant dos anys un equip multidisciplinar format per nutricionistes, un psiquiatre i un psicòleg, amb la supervisió de l'especialista en aparell digestiu.