unidad endoscopia teknonunidad endoscopia teknon
UNIDAD CANCER DE COLONUNIDAD CANCER DE COLON

Càncer de Colon

Què és el càncer de còlon?

El càncer de còlon i recte és el tercer càncer més comú en ordre de freqüència a la població mundial. El carcinoma de còlon és el més freqüent a països desenvolupats, a àrees urbanes i a la raça blanca. Un objectiu important en la lluita contra el carcinoma colorectal és el diagnòstic precoç, ja que la supervivència dels pacients afectats depèn directament de l'estadi de la malaltia en el moment del diagnòstic.

Quines lesions pot provocar un càncer de còlon?

Els tumors malignes de còlon i recte se solen associar a certes malalties i entitats que són considerades com a lesions premalignes.

La lesió premaligna de la majoria de pacients amb càncer de còlon és el pòlip adenomatós. Per tant, el fonament del diagnòstic precoç és la vigilància acurada dels pacients que presenten aquesta lesió premaligna.

Amb la colonoscòpia és possible detectar i extirpar aquests pòlips.

La resecció completa del pòlip comporta, lògicament, la desaparició del seu potencial premaligne. A més, pot ser el tractament definitiu d'un pòlip ja malignitzat si no s'evidencien cèl·lules malignes al marge de resecció.

Un pacient amb un pòlip adenomatós en còlon té d'un 30% a un 50% de possibilitats de tenir un segon adenoma alhora. Per tant, és important fer una colonoscòpia total per descartar la presència d'altres pòlips. Així mateix, aquest pacient té un 30-40% de possibilitats de desenvolupar nous pòlips en un futur. Per això s'aconsellen controls endoscòpics cada 2-3 anys.

Altres condicions precanceroses són:

  • La poliposi familiar, caracteritzada per la presència de més de 100 pòlips entapissant la mucosa del còlon. Presenta un caràcter hereditari i un clar potencial maligne.
  • La colitis ulcerosa augmenta el risc daparició de càncer de còlon (sobretot en pacients de més de 10 anys devolució de la malaltia i amb malaltia extensa, amb afectació de tot el còlon). També a la Malaltia de Crohn està augmentat el risc de càncer de còlon.
  • El càncer colorectal hereditari no polipoideu, com el seu nom indica, és un trastorn hereditari en què el tumor apareix en edat primerenca (< 45 anys). Pot associar-se a altres càncers i hi ha d'haver com a mínim tres parents afectats.

Quins altres factors poden condicionar-ne l'aparició?

El risc de càncer de còlon presenta un increment marcat a partir dels 50 anys, duplicant-se cada dècada fins a assolir un bec als 70 anys.

Factors dietètics: Diversos estudis han evidenciat que les dietes que contenen gran quantitat de greixos predisposen al càncer colorectal, la fibra pot exercir un efecte protector.

Símptomes d'alerta

El càncer de còlon pot anar creixent lentament abans de donar els primers símptomes, que variaran en funció de la localització del tumor.

L'anèmia ferropènica és la principal forma de presentació del càncer de còlon dret.

La rectorràgia i el canvi en el ritme deposicional són més freqüents al càncer de còlon esquerre i recte.

Les recomanacions actuals són: a partir dels 50 anys, tacte rectal anual, investigació de sang oculta en femta anual i rectosigmoidoscòpia o colonoscòpia cada tres-cinc anys.