Retina (DMAE)

La retina, la capa més interna del globus ocular, és una membrana transparent formada per nombroses cèl·lules fotosensibles encarregades de rebre els estímuls lluminosos i transmetre'ls a través dels seus terminals nerviosos al cervell. Existeixen dos tipus de cèl·lules fotoreceptores: els cons i els bastons. Els cons funcionen millor amb llum diürna i estan especialitzats en la visió dels colors. Els bastons són més nombrosos i funcionen amb llum nocturna o a la foscor. Els cons són més abundants al centre de la retina, també anomenada màcula o fòvea, i els bastons a la perifèria de la mateixa. Quan cons i bastons són estimulats per la llum, es generen impulsos que són transmesos a través de les seves fibres nervioses i conflueixen per formar el nervi òptic.

La retina es nodreix per vasos arterials retinians i per capilars de la coroides, que és una capa vascularitzada situada per fora de la retina.