Càncer de Pell

El càncer de pell és, el tumor més freqüent que pateix l’ésser humà. Des de fa uns anys la seva incidència està incrementant progressivament, pel que el seu diagnòstic precoç és essencial per augmentar les possibilitats de cura, sempre valorant la relació que existeixi entre el tipus, temps d’evolució i l’índex de mortalitat del mateix.

Existeixen tres tipus que suposen la majoria de càncers: carcinoma basocel.lular i, carcinoma escatós (relacionats amb l’exposició solar crònica acumulada) i el melanoma (exposicions solars intenses intermitents cremades i que deriva de les pigues). En concret, el melanoma és el que pot suposar un major risc vital, pel que resulta necessari realitzar revisions periòdiques.