Medicina NuclearMedicina Nuclear
medicina-nuclearmedicina-nuclear

Medicina Nuclear

La medicina nuclear es pot diferenciar en:

Radiocirurgia

La Radiocirurgia és la tècnica quirúrgica que permet la localització de tumors no palpables mitjançant l'administració de radioisòtops. D'aquesta manera, després de la injecció del radiotraçador, es localitza la lesió a través d'una sonda gamma, amb la possibilitat, si és necessari, d'extirpar-lo.


Més informació

Gammagrafia

La Gammagrafia és la tècnica que utilitza isòtops radioactius per a l'estudi del funcionament dels diferents òrgans. Els diversos teixits del cos capten els diferents elements químics de forma selectiva. Amb l'ús dels isòtops radioactius s'obté informació sobre el funcionament dels òrgans mitjançant la incorporació dels radioisòtops en el metabolisme dels teixits.

Més informació

PET-PC

La tomografia per emissió de positrons, anomenada PET per les seves sigles en anglès (Positron Emission Tomography), és un examen diagnòstic que consisteix en obtenir imatges fisiològiques basades en la detecció de la radiació emesa per positrons. Els positrons són partícules emeses per una substància radioactiva que s'administra al pacient.

Més informació

Terapèutica

La medicina nuclear no té únicament una finalitat diagnòstica, sinó que també és terapèutica ja que aconsegueix resultats importants en tractaments amb isòtops radioactius en l'hipertiroïdisme, el càncer de tiroide, així com en la pal·liació dels dolors ossis metastàsics o en el tractament de les artropaties inflamatòries, alleugera el dolor i millora la capacitat funcional de l'articulació tractada.

Més informació