Quins tipus hi ha de càncer de pell?

Els tipus de càncer més habituals són:

  • Carcinoma basocel·lular (conegut també per basalioma o epitelioma). Els carcinomes són més localitzats i de creixement més lent, i el seu pronòstic és la curació, si es diagnostiquen de manera precoç. El carcinoma basocel·lular és, amb diferència, el més habitual. També és el que té menys capacitat per disseminar-se i el seu risc deriva principalment de la invasió i destrucció local que propicia el seu creixement.
  • Carcinoma espinocel·lular (escatós). Són menys freqüents, però més agressius i de creixement més ràpid. Tenen capacitat per envair els ganglis regionals i, a partir d'aquí, es poden arribar a generalitzar.
  • Melanoma (conegut com a "piga maligna"). És el més greu i es pot disseminar amb facilitat. El seu pronòstic depèn de la detecció precoç.