Descompressió endoscòpica

Indicacions de la descompressió endoscòpica

En casos de canals estrets (estenosi central del canal medul·lar), l’os i / o teixits tous com el lligament groc poden comprimir la medul·la espinal fins a un punt en què els nervis no són capaços de transmetre els senyals a les extremitats inferiors.

Els símptomes típics d’aquesta patologia solen aparèixer després de caminar curtes distàncies (50 – 150 metres) en forma d’un dolor intens en una o les dues cames. Aquest dolor es coneix com a claudicació neurogènica, també conegut com el "síndrome de l’aparador", perquè obliga el pacient a aturar-se. Per alleujar el dolor en les cames dels pacients solen seure o inclinar-se cap endavant flexionant l’esquena.

Dr. Morgenstern introduciendo una fresa de alta velocidad a través del endoscopio y la cánula endoscópica.Dr. Morgenstern introduciendo una fresa de alta velocidad a través del endoscopio y la cánula endoscópica.
La imatge mostra al Dr. Morgenstern introduint una maduixa d’alta velocitat
a través de l’endoscopi i la cànula endoscòpica. El fresat es realitza sota inspecció
directa visual mitjançant la càmera incorporada en l’endoscopi amb irrigació amb aigua
.

La descompressió endoscòpica per via interlaminar permet una recuperació immediata i alta l’endemà de la intervenció. Aquesta cirurgia està indicada en casos amb claudicació neurogènica per estenosi central del canal lumbar i dolor ciàtic per compressió unilateral del recés intervertebral.

El dolor sol remetre en menys de 24 hores després de la descompressió endoscòpica.


Cas clinic – Descompressió endoscòpica a una pacient de 76 anys

Aquesta pacient de 76 ayss portava 2 anys amb un dolor crònic irradiat a la cama dreta amb progressió en els últims 2 meses, el que feia que el dolor sigués insoportable. La paciente patía d’una estenosis de canal central amb una estenosi del reces dret al nivell L4/L5.

Li vam realitzar al nostre institut una descompressió endoscòpica pel matí, la pacient ja caminava sense cap dolor després de 4 hores de la cirurgia i li vam donar l’alta hospitalaria la mateixa tarda. En el video es pot veure a la pacient caminar a les poques hores de la cirurgia. Una cirurgia de columna ambulatoria sense necesitat de dormir una sola nit a l’hospital!


Avantatges de la descompressió endoscòpica

La descompressió és una tècnica quirúrgica clàssica de la columna vertebral que s’utiliza en casos de canal estret (estenosi central). Es descomprimeix per alliberar la medul·la espinal i nervis que estan comprimits per estructures òssies o teixits tous hipertrofiats, com ara el lligament groc, quists, etc.

No obstant això, la descompressió oberta o amb microscopi sol comportar una important agressió a la columna vertebral del pacient amb una resecció d’os i teixits àmplia, podent resultar en una desestabilització del nivell operat. Igualment, el sagnat de les estructures agredides poden dificultar la visualització per part del cirurgià del camp quirúrgic i comportar lesions d’estructures nervioses.


cánula endoscópica situada en la espalda del pacientecánula endoscópica situada en la espalda del paciente

Imatge de la cànula endoscòpica situada a l’esquena del pacient. L’endoscopi es troba a la
mà del Dr. Morgenstern (esquerra). Cal observar la incisió mínima en la pell de
menys d’1 cm de longitud i l’absència de sagnat de la ferida
Avui en dia es pot fer una descompressió endoscòpica en canals estrets per la finestra interlaminar del nivell afectat. Aquesta tècnica innovadora permet ressecar les estructures òssies i teixits tous que comprimeixen les estructures nervis per una incisió de només 1 cm de longitud a la pell.
Dr. Morgenstern realizando la descompresión endoscópica interlaminar guíandose por las imágenes visualizadas en un monitor de alta definiciónDr. Morgenstern realizando la descompresión endoscópica interlaminar guíandose por las imágenes visualizadas en un monitor de alta definición
Imatge mostrant al Dr. Morgenstern (esquerra) fent una descompressió endoscòpica
interlaminar amb visualització directa de les estructures de la columna lumbar.
Gràcies a la descompressió endoscòpica, l’agressió al pacient és mínima i la càmera amb irrigació incorporada a l’endoscopi permet una excel·lent visualització de les estructures nervioses de la columna lumbar.
Cas Clínic: Descompressió endoscòpica interlaminar Pacient de 96 anys
La cirurgia endoscòpica es tan minimament invasiva que permet operar a pacients que no poden ser operats mitjant cirurgia tradicional oberta o microscòpica, com pacients fràgils amb molts antecedents i pacients de edat molt avançada com aquest cas d’un pacient de 96 anys d’edat.
Video de la Cirurgia
La pacient camina a les pocas hores després de la cirurgia amb alta hospitalaria en menys de 24 hores.
Imatges de la cirurgia

Dr. Morgentern (izquierda) realizando una descompresión endoscópica interlaminar con visualización directa de las estructuras de la columna lumbar.Dr. Morgentern (izquierda) realizando una descompresión endoscópica interlaminar con visualización directa de las estructuras de la columna lumbar.

Imatge mostrant al Dr. Morgenstern (esquerra) fent una descompressió endoscòpica interlaminar amb visualització directa de les estructures de la columna lumbar.

Rx intra-operatoria mostrando la cánula endoscópica (izquierda) de la que sobresale el electrodo de radiofrecuencia (con una bolita en su extremo) cruzando el canal medular.Rx intra-operatoria mostrando la cánula endoscópica (izquierda) de la que sobresale el electrodo de radiofrecuencia (con una bolita en su extremo) cruzando el canal medular.

Imatge de Rxintra-operatòria mostrant la cànula endoscòpica (esquerra) de la qual sobresurt l’elèctrode de radiofreqüència (amb una boleta en el seu extrem) creuant el canal medul·lar. Això confirma que hi ha prou espai en el canal vertebral, confirmant l’alliberament de la medul·la després de la descompressió endoscòpica.

Imágenes postoperatorias de la herida de 1 cm de longitud (flecha roja)Imágenes postoperatorias de la herida de 1 cm de longitud (flecha roja)

Imatges postoperatòries de la ferida d’1 cm de longitud (fletxa vermella). Al voltant de la ferida es pot veure un petit hematoma (color blau) que desapareix als pocs dies després de la cirurgia.