Fusió endoscòpica

El Dr. Morgenstern és pioner d’una nova cirurgia endoscòpica revolucionària col·locant implants de fixació vertebral a través d’incisions de només 12 mm. i sota anestèsia local de la pell. Aquesta nova tècnica substitueix a les intervencions clàssiques amb grans abordatges, disseccions i fixacions.

A partir d’aquest moment es succeïen els èxits, amb l’obtenció del marcatge CE pel seu ús a Europa en l’any 2011. El Dr. Morgenstern va ser pioner mundial en la utilització clínica d’aquest sistema, al convertir-se en el primer cirurgià en el món en implantar amb èxit aquest implant expansible en un pacient per via percutània i endoscòpica. Gràcies als excel·lents resultats obtinguts, l’any 2014 el sistema obté la llicència més exigent atorgada per la Food and Drug Administration (FDA) d’E.U.A. per ser comercialitzat en aquest país.

Gràcies a la precisió i fiabilitat de la tecnologia desenvolupada, la introducció d’aquest tecnologia en E.U.A. també va ser un rotund èxit. Així doncs, aquest sistema acaba sent adquirit per la companyia Depuy-Synthes, una companyia de Johnson i Johnson, la companyia mèdica més gran del món, el Gener de 2017.

El Dr. Morgenstern s’estableix per tant com un pioner clínic i referent mundial en la millora del tractament mínimament invasiu de la columna, a més d’un innovador global en les tecnologies percutànies i endoscòpiques.


Exemple Cas Clínic 1


fusión endoscópica 1fusión endoscópica 1

fusión endoscópica 2fusión endoscópica 2

fusión endoscópica 3fusión endoscópica 3

Control-de-heridasControl-de-heridasIndicacions de la cirurgia endoscòpica percutània

En casos de pinçament discal o col·lapse de l’espai discal, ara es pot recuperar l’espai discal per mitjà d’un implant endoscòpic de titani expansiu, amb incisió de menys de 12 mm i només sota anestèsia local. Deambulació immediata i alta l’endemà.

Indicat en lumbàlgies cròniques, rebels al tractament i en col·lapses discals amb cistàlgia.

antes y despues cirugía endoscópica percutáneaantes y despues cirugía endoscópica percutánea

TAC postoperatori mostrant un disc L5/S1 molt col·lapsat (esquerra) i amb l’alçada
restaurada després inserció i expansió de l’implant expansible (dreta)


El dolor sol remetre en menys de 24 hores després d’expandir l’espai. Deambulació immediata i alta hospitalària en menys de 24 hores.


Video de la Cirurgia

Cirugia endoscòpica percutànea


Exemple Cas Clínic 2

fusion endoscópica-updatefusion endoscópica-update

fusión endoscópica ejemplosfusión endoscópica ejemplos


fusion endoscópicafusion endoscópicaCas Clínic 3: Fusió endoscòpica a una pacient de 83 anys

Aquesta pacient de 83 anys portava 4 anys sense poder caminar per el dolor que tenia a les dues cames. Dins de casa seva caminava poc y amb molt dolor amb ajuda de un bastó y agafant-se als mobles, pero sortir de casa només era posible en cadira de rodes.

En el nostre institut vam realitzar un fusió endoscòpica amb caixes intersomàtiques expandibles a traves de una incisió a la pell de només 1 cm de longitud i vam fer una descompresió dels seus nervis atrapat de forma endoscòpica amb una incisió a la pell de 8 mm de longitud. Gràcies a realitzar aquesta cirurgia de forma endoscòpica y minimamente invasiva, la pacient ja caminava només 12 horas després de la cirurgia.

En el video d’aquest cas es veu com la pacient somriu tras poder caminar per primera vegada en molts anys sense dolor.Tecnologia Concorde Lift

Desenvolupada pel Dr. Morgenstern


Concorde LiftConcorde Lift

concorde lift expandableconcorde lift expandable

concorde lift tecnologiaconcorde lift tecnologia


Imatges de la Cirurgia


Inserción y abordaje minimamente invasivo con instrumentos de 10-12 mm de diámetroInserción y abordaje minimamente invasivo con instrumentos de 10-12 mm de diámetro

Inserció i abordatge mínimament invasiu amb instruments de 10-12 mm de diàmetre

Implante expandible hasta 14 mm de altura para restaurar la altura original de un disco degenerado y colapsadoImplante expandible hasta 14 mm de altura para restaurar la altura original de un disco degenerado y colapsadoImplant expandible fins 14 mm d’alçada per restaurar l’alçada original d’un disc degenerat i col.lapsat


Imágenes fluoroscópicas de la inserción del implante expandible en un disco colapsado y su expansión progresiva restaurando la altura original del disco intervertebral (de izquierda a derecha)Imágenes fluoroscópicas de la inserción del implante expandible en un disco colapsado y su expansión progresiva restaurando la altura original del disco intervertebral (de izquierda a derecha)

Imatges fluoroscòpies de la inserció de l’implant expansible en un disc col·lapsat i la seva expansió progressiva restaurant l’altura original del disc intervertebral (d’esquerra a dreta)

Control radiológico final del implante expandidoControl radiológico final del implante expandido

Control radiològic final de l’implant expandit