Els mesos d’estiu ens han servit per realitzar les obres de millora i manteniment de l’edifici que no es poden portar a terme durant els mesos de més activitat. S’han efectuat actuacions a diferents zones de l’hospital amb la intenció de modernitzar, renovar i comprovar el bon funcionament de les nostres instal·lacions.

IMG_0212L’actuació més notable a l’àrea quirúrgica és el canvi de portes a 5 quiròfans (de l’1 al 5), la qual cosa en millora el funcionament i l’estanquitat del recinte estéril. A aquests mateixos quiròfans també s’han portat a terme treballs de millora del revestiment de parets. I als quiròfans 1 a 4 i 10 s’han reparat els reguladors de cabal d’aire. A més, a tots s’ha validat el sistema de climatització i s’han revisat els equips.

IMG_5996

A la planta 3B s’ha substituit el sistema de timbres "pacient-infermera" per un nou sistema de la firma Ackerman. Aquí mateix també s’ha millorat el sistema de detecció d’incendis per un nou format òptic, i s’ha pintat el sostre de la planta.

A la UCMA s’ha reestructurat l’àrea d’informació reconvertint-lo en espai per a l’accés de pacients pediàtrics alhora que se seguirà utilitzant com a área de comunicació entre cirurgians i familiars. D’altra banda, s’han validat els sistemes de climatització i s’han revisat tots els equips a les zones d’UCMA, UCA i URA.

El llac artificial s’ha netejat i s’hi han reparat les lloses perimetrals, a més desegellar el sistema de desguàs. I al hall s’ha adequat i millorat el paviment.