Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional d'Epilèpsia

L'epilèpsia és una malaltia molt prevalent a la població que afecta persones de totes les edats. Hi ha casos de diagnòstic complex, que requereixen diagnòstic diferencial amb altres patologies com els síncopes o les crisis psicògenes. Per arribar a un diagnòstic de certesa poden ser necessaris estudis específics com el vídeo EEG perllongat i proves de neuroimatge anatòmica i funcional (RM 3T amb protocol d'epilèpsia, SPECT).

Les crisis es controlen amb fàrmacs i amb canvis en l'estil de vida a la majoria dels pacients. Els fàrmacs s'han d'escollir amb cura en funció de les característiques de l'epilèpsia i del pacient. Cal evitar en la mesura del possible, els efectes adversos indesitjables que poden empitjorar molt la qualitat de vida del pacient. En un 30% dels casos, però, les crisis persisteixen després de provar dos fàrmacs antiepilèptics adequats. És el que s'anomena epilèpsia farmacoresistent. Alguns dels pacients són candidats a tractament quirúrgic i altres a tècniques de neuroestimulació. L'avaluació de les epilèpsies farmacoresistents s'ha de fer de manera precoç, sobretot en nens, per evitar els problemes que es produeixen a llarg termini en aquests pacients (laborals, socials, cognitius, psiquiàtrics).


Tractament integral de l'epilèpsia

A Centre Mèdic Teknon comptem amb un equip integrat per especialistes en diferents àrees mèdiques. El nostre objectiu és acompanyar el pacient des que es fan els estudis per diagnosticar-lo i continuar amb el tractament. Per això, la nostra Unitat Funcional d'Epilèpsia està composta per un equip multidisciplinari que l'integren professionals reconeguts a nivell nacional i internacional especialitzats en neurologia, neurocirurgia, psiquiatria i neuropsicologia.Coneix el nostre equip multidisciplinar


PROGRAMES

  • Epilèpsia infantil
  • Epilèpsia en la dona a les diferents etapes de la vida; embaràs segur en pacients amb epilèpsia
  • Epilèpsia en la gent gran
  • Crisis psicògenes
  • Detecció precoç i tractament d'epilèpsia refractària
  • Neuroestimulació per a epilèpsia
  • Cirurgia d'epilèpsia
  • Ablació làser de la xarxa epileptògena