Regeneració òssia amb cèl·lules de medul·la òssia autòloga (CO2-1) i mineral d’os boví (Bio-Oss®) en el tractament quirúrgic de l’edentulisme del maxil·lar superior

La pèrdua de peces dentals condueix a l'atròfia progressiva del maxil·lar que les suportava i a vegades impossibilita l'aplicació d'implants per risc de la penetració a la cavitat del si maxil·lar. En aquests casos el tractament habitual consisteix a fer un empelt ossi per recuperar l'altura que permeti allotjar els implants, tècnica anomenada "elevació del si maxil·lar".

L’ITRT va participar en un estudi unicèntric fase IIa, efectuat a l’Institut de Cirurgia Maxil·lofacial i Implantologia del Centro Médico TeknonEste enlace se abrirá en una ventana nueva, dirigit pel Dr. F. Hernández Alfaro i controlat per l'Organització Catalana de TrasplantamentsEste enlace se abrirá en una ventana nueva (OCATT), destinat a valorar la viabilitat, seguretat i l'eficàcia d'empelts constituïts per CO2-1 (actualment anomenades TRC = tissue repair cells o cèl·lules reparadores de teixits), producte cel·lular obtingut després d'un procés de selecció i conreu de cèl·lules progenitores de medul·la òssia autòloga mitjançant el bioreactor Aastrom Replicell System.

El procediment es va mostrar viable, no es van registrar efectes adversos ni tòxics i les dades obtingudes van evidenciar millor qualitat del teixit ossi de nova formació a les zones en les quals es va implantar amb cèl·lules mare més el biomaterial respecte a les zones control en les quals es va implantar només biomaterial.