Encara que no pateixi anèmia, és possible que em tractin amb un tractament antianèmic?

Sí, a la Unitat valorem quin procés mèdic, intervencionista o quirúrgic s’ha de dur a terme i si aquest comporta un risc de sagnia baix, mitjà o alt. Segons les seves característiques personals, de la patologia, dels antecedents i si fa algun tractament mèdic, li podem oferir l’administració d’algun complement farmacològic per elevar el nivell d’hemoglobina.

És per aquest motiu que és important contactar amb la Unitat almenys 3-4 setmanes abans de la intervenció, per diagnosticar i assegurar un nivell d’hemoglobina òptim abans de la intervenció quirúrgica.