Quins són els efectes de l’anèmia no tractada en pacients de cirurgia?

Una anèmia després de la cirurgia s’ha vinculat amb un risc més elevat d’infecció, dificultat de sutura en la ferida quirúrgica, més necessitat d’assistència respiratòria amb ventilador i més complicacions davant de persones que no la pateixen. Els pacients amb anèmia severa acostumen a ser candidats a transfusions de sang, en alguns casos podent allargar l’estada hospitalària. És per això que es considera molt important tractar i corregir l’anèmia abans de dur a terme la cirurgia.