L'Electroencefalografia (EEG) i Potencials Evocats

Especialitat que es dedica a la fisiologia del sistema nerviós a nivell d'activitat elèctrica

L'Electroencefalografia (EEG) i els Potencials Evocats és una especialitat que es dedica a la fisiologia del sistema nerviós a nivell d'activitat elèctrica. Concretament, l'EEG dedica la seva activitat a l'exploració funcional del Sistema Nerviós Central (SNC) i de les vies nervioses (somestèsiques, visuals, auditives i cognitives) tant en nens como a adults. Així, l'Electroencefalografía registra l'activitat bioelèctrica cerebral en diferents situacions: repòs, vigília, son, etc.

Electroencefalograma Convencional

L'Electroencefalograma Convencional permet registrar l'activitat cerebral bioelèctrica de vigília mitjançant la col·locació d'un casquet o un casc (Electro-Cap) a mida del pacient que porta elèctrodes, als quals s'aplica gel conductor. És una prova indolora i sense contraindicacions que es pot realitzar a pacients de qualsevol edat. La durada de la prova és d'aproximadament 30 minuts, durant els quals es demana al pacient (depenent de l'edat i de la seva situació clínica) que col·labori en diferents maniobres (obrir/ tancar els ulls, hiperventilar, etc.). Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica.

DEMANAR HORA

Electroencefalograma amb privació del son

Consisteix en el registre de l'activitat bioelèctrica de vigília i son superficial mitjançant la col·locació d'un casquet a mida del pacient que porta elèctrodes, als quals s'aplica gel conductor. El pacient acudeix a la prova a primera hora del matí, amb una privació del son realitzada la nit anterior (segons les instruccions del seu metge referidor o, en el seu defecte, del Departament de Programació, en relació l'edat del pacient). La durada de la prova és de 60-90 minuts durant els quals el pacient està despert a l'inici de la prova i realitza unes simples maniobres segons les peticions del personal mèdic o d'infermeria; després s'estira còmodament per iniciar el son. És una prova indolora, que es realitza a persones de totes les edats i que no té contraindicacions. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica.

DEMANAR HORA

Polisomnografia diürna

És el registre de l'activitat bioelèctrica cerebral de vigília i son superficial mitjançant la col·locació d'un casquet a mida del pacient que porta elèctrodes, als quals s'aplica gel conductor. El pacient acudeix a la prova a primera hora del matí, amb una privació del son realitzada la nit anterior (segons les instruccions del seu metge referidor o, en el seu defecte, del Departament de Programació, en relació l'edat del pacient). La durada de la prova és com a mínim de 120 minuts, durant els quals el pacient està despert a l'inici de la prova i realitza unes simples maniobres segons les peticions del personal mèdic o d'infermeria; després s'estira còmodament per iniciar el son. És una prova indolora que es realitza a persones de totes les edats i que no té contraindicacions. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica.

DEMANAR HORA

Potencials Evocadors Visuals

Consisteix en el registre de les respostes del còrtex visual a un estímul visual (estímul tipus pattern o damero, flash o googles/ulleres en relació l'edat/situació basal del pacient). Durant la prova s'apliquen uns elèctrodes de disc al cap del pacient mitjançant gel conductor. La prova és indolora i no té contraindicacions. Té una durada aproximada de 30 minuts. Si el pacient porta ulleres o lents de contacte, les haurà de portar el dia de la prova. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica

DEMANAR HORA

Potencials Somestèsics o Somatosensorials d'extremitats superiors i/o inferiors

És el registre de l'activitat cerebral en el còrtex sensitiu a l'estímul elèctric sensitiu en nervi mitjà o cubital (extremitats superiors) o nervi tibial posterior, nervi fémorocutani (extremitats inferiors). Durant la prova s'apliquen uns elèctrodes de disc al cuir cabellut mitjançant gel conductor i s'apliquen estímuls elèctrics als nervis anteriorment esmentats (mans, turmells o cuixes). Aquests estímuls són una mica molests en aquestes localitzacions, però es tracta d'una prova habitualment ben tolerada pels pacients. La durada de la prova és d'aproximadament 30 minuts. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica

DEMANAR HORA

Potencials auditius de tronc cerebral

Consisteix en el registre de les respostes evocades auditives a un estímul auditiu de tipus "clic". Durant la prova s'apliquen elèctrodes de disc amb gel conductor en ambdós lòbuls de les orelles i en el cuir cabellut. Col·loquem uns auriculars al pacient que emeten sorolls de tipus "clic" a diferents intensitats. La prova és indolora i no presenta contraindicacions. Té una durada aproximada de 30 minuts. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica

DEMANAR HORA

Potencials Evocadors Cognitius (P300)

És el registre de les respostes cognitives evocades a estímul dual auditiu. L'edat d'inici per a la realització d'aquesta prova és de 7 anys. Durant la prova s'apliquen elèctrodes de disc amb gel conductor en el cuir cabellut. Col·loquem uns auriculars al pacient que emeten dos tipus de sons. El pacient ha de col·laborar en la identificació dels dos sons emesos i alhora ha de discriminar i memoritzar-ne un d'ells. La prova és indolora i requereix la col·laboració del pacient. Si necessita l'informe el mateix dia de la prova, ha d'avisar amb antelació al Departament de Programació i de Neurofisiologia Clínica.

DEMANAR HORA