El preservatiu protegeix davant de la infecció del Virus del Papil•loma?

No totalment, ja que el virus no només es troba a la pell o mucoses del penis o la vagina, sinó que també es localitza a la resta de l'àrea genital i zones adjacents. Cal recordar que la vacuna no protegeix davant d'altres virus ni altres malalties de transmissió sexual.