Es pot administrar la vacuna a altres edats?

La vacunació està indicada actualment per a dones entre els 9 i 26 anys. En el cas de nenes de menys de 9 anys encara no hi ha suficients estudis que demostrin la seva efectivitat. Després dels 26 anys l'efectivitat baixa a causa del gran percentatge de dones que han estat contagiades amb algun d'aquests virus. En teoria ha de ser també efectiva en dones per sobre d'aquesta franja d'edat que no han estat contagiades pel virus. Quan una dona està infectada només per algun dels virus que conté la vacuna, els estudis realitzats han demostrat que no elimina la infecció prèvia però sí que confereix protecció per a la resta de virus vacunals.