Està indicada la vacuna en els homes?

Els homes actuen bàsicament com a portadors asimptomàtics i només en molt poques ocasions ells poden tenir manifestacions clíniques del virus com berrugues genitals, no obstant encara no hi ha suficients estudis que demostrin la total efectivitat de la vacuna en homes, tot i que hi ha indicis que també pot ser efectiva.