La Unitat de Virus del Papil·loma Humà (VPH) i displàsia anal de Centre Mèdic Teknon, està formada per un grup multidisciplinari de professionals de la salut que tenen per objectiu millorar el diagnòstic, el tractament i el seguiment del càncer anal (precancerós i cancerós) .

L'abordatge d'aquest tipus de patologies implica treballar de manera transversal des de les àrees de la Dermatologia, la Cirurgia Coloproctològica i l'Oncologia. Lideren aquesta unitat els doctors Eloy Espín i Sebastiano Biondo (coloproctòlegs), Joan Ramón Garcés i Alba Català (dermatòlegs) i Jaume Capdevila (oncòleg).

La Unitat de VPH està enfocada a 4 pilars d'atenció: Virus del Papil·loma Humà, Displàsia anal, Càncer anal, i Diagnòstic i tractament.


Virus del Papil·loma Humà (VPH)

La infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) és una malaltia de transmissió sexual que és freqüent en homes i dones.

Aquesta infecció es produeix per la transmissió dun virus per contacte directe amb les mucoses infectades. A llarg termini aquesta infecció pot comportar càncer de coll uterí, càncer d'anus, càncer de vagina, entre d'altres.

El tractament per als diferents tipus de virus del Papil·loma Humà es determina posterior de realitzar algunes proves especialitzades com l'anoscòpia i biòpsia.


Displàsia Anal

La displàsia anal és produïda per la infecció d'alguns tipus de Virus del Papil·loma Humà (VPH). Quan parlem de displàsia anal, ens referim a quan les cèl·lules de l'anus es veuen afectades per canvis anormals. ​

La displàsia anal és un estat pre-cancerós que evidencia transformacions cel·lulars que van des de l'epiteli escatós normal, la displàsia de baix risc fins al càncer d'anus. ​


Càncer Anal

La detecció precoç del càncer anal és vital perquè la taxa de supervivència en pacients afectats sigui alta. ​


Diagnòstic i tractament per al Virus del Papil·loma Humà i Displàsia Anal a Teknon

A Centre Mèdic Teknon disposem de tecnologia avantguardista per posar-les a disposició dels professionals i pacients. En el cas de la Unitat de VPH i Displàsia Anal, disposem de l'anoscòpia d'alta resolució, tècnica avançada per a la detecció de la displàsia i càncer anal. ​

Aquesta tècnica que permet fer una exploració i avaluació del canal anal sense requerir sedació. La prova dura 15-20 minuts. En cas d'identificar lesions sospitoses, s'efectua una biòpsia. ​

Depenent dels resultats de l'anoscòpia d'alta resolució i de les biòpsies, els professionals recomanaran el tractament més adequat segons cada cas.​
Contacta amb la Unitat de VPH i Displàsia Anal de Teknon:

A Centre Mèdic Teknon comptem amb professionals altament qualificats per recolzar-te en el diagnòstic i tractament del Virus del Papiloma Humà. ​

Centre Mèdic Teknon. Consulta 44 (Consultoris Marquesa)
Carrer Vilana, 12. 08022 Barcelona
Tel: 93 290 64 44
Email: coloproctologia.bcn@gmail.com