Quina és la durada d'una pròtesi?

Aquesta és una pregunta freqüent a la consulta. Els pacients volen conèixer en quin moment hauran de realitzar el recanvi de pròtesi. La resposta depèn de cada cas, ja que pot variar en funció del nivell d'activitat de la persona o les seves necessitats funcionals.

En la majoria dels casos, una pròtesi pot tenir una durada d'entre 15 i 20 anys. El treball realitzat pel cirurgià en el quiròfan i l'ús que en faci el pacient són els dos factors més decisius per determinar la durada.