Quins tractaments hi ha disponibles per ajudar-me?

Hi ha diferents tractaments possibles:

  • Medicaments que estimulen la producció de cèl·lules vermelles de la sang (EPO o eritropoetina) han estat aprovats per corregir l’anèmia abans de la cirurgia i s’ha demostrat la seva utilitat per reduir les transfusions en pacients anèmics la cirurgia de les quals implica grans quantitats de pèrdua de sang.
  • Ferro, endovenós o oral. Segons el nivell d’hemoglobina, la patologia de base i la intervenció a realitzar, se li’n prescriu un o l’altre.

A vegades és possible que se li prescrigui algun complement vitamínic (àcid fòlic o vit. B6 o B12) per fer una aportació suplementària d’aquestes vitamines necessàries per a la fabricació de glòbuls vermells. Així mateix, una aportació extra de vitamina C contribuirà a una absorció més elevada del complement de ferro administrat.

Aquests medicaments són més eficaços quan s’administren tres o quatre setmanes abans de la cirurgia, per la qual cosa és important conèixer si pateix anèmia al més aviat possible. El seu metge l’ajudarà a proporcionar el tractament més adequat per a vostè, tenint en compte les causes de l’anèmia i el seu nivell.