Manual del pacient. Guia del malalt operat del cor

IntroduccióNomés tenim un cor i tenim l'obligació de cuidar-lo. Els postres hàbits de vida l'afecten directament, existint factors de risc molt coneguts com són l'augment del colesterol, l'obesitat, la hipertensió arterial, etc. que incideixen negativament en la nostra salut cardiovascular. Sovint, el mal és prou important com per requerir una intervenció quirúrgica.

Les operacions de cor més habituals es fan per canviar o reparar les vàlvules cardíaques o persolucionar les obstruccions de les artèries coronàries.

Altres vegades, el problema és l'artèria aorta, les membranes que envolten el cor (pericardi), els trastorns del ritme cardíac (arítmies) o defectes de naixement (malalties congènites).

Per poder solucionar totes aquestes malalties, un llarg llistat de professionals de la salut treballen de forma conjunta: cirurgians, cardiòlegs, anestesiòlegs, intensivistes del postoperatori, perfusionistes, personal d'infermeria, rehabilitadors, personal de suport i administratiu i un llarg etcètera.

La major part d'aquestes intervencions no es poden fer sense l'ajuda de la màquina de circulació extracorpòria (màquina cor-pulmó), que ens permet mantenir la circulació i l'oxigenació de la sang mentre treballem dins el cor.

Un especialista (perfusionista) s'encarrega de controlar aquests aparells durant tot el procediment.

Moltes vegades, podem utilitzar dispositius de mini-circulació extracorpòria o fins i tot realitzar l'operació amb el cor bategant i sense necessitat d'aquestes màquines.