Unidad de Cardioncologia TeknonUnidad de Cardioncologia Teknon

Unitat de Cardioncologia

Innovació super especialitzada per evitar i tractar complicacions cardiovasculars associades a l'ús de quimioteràpia i/o radioteràpia

En els darrers temps, s'ha observat que les complicacions del cor que sorgeixen dels tractaments contra el càncer (radioteràpia, quimioteràpia, tractaments amb medicaments específics), són una de les causes més importants de la malaltia i en última instància, la mortalitat en els pacients supervivents.

Els avenços en la detecció primerenca i la creació de nous medicaments i plans de tractament han millorat significativament la supervivència dels pacients (amb taxes de supervivència de fins al 90% en alguns casos en un període de 5 anys). Tot i això, amb aquest èxit en la teràpia, s'ha confirmat per diversos estudis que hi ha un augment en el risc a llarg i mitjà termini de complicacions cardiovasculars associades a l'ús de quimioteràpia i radioteràpia.

Avui dia, la toxicitat cardiovascular que sorgeix a partir dels tractaments oncològics és la causa més comuna de mortalitat a les pacients que han sobreviscut al càncer de mama. Per tant, l'Institut Oncològic Teknon ha establert una unitat específica per minimitzar els efectes cardiovasculars del millor tractament oncològic possible.

La unitat d'Oncocardiologia realitza una avaluació en tots els pacients que tenen un diagnòstic de càncer i seran tractats amb teràpies potencialment cardiotòxiques. A més, s'identifica el risc segons el tractament previst i s'hi monitoregen els factors de risc cardiovasculars preexistents.

La Unitat de Cardioncologia (UCO) al Centre Mèdic Teknon es va crear gràcies a una estreta col·laboració multidisciplinària entre l'Institut Oncològic Teknon i l'Institut del Cor Teknon, dos instituts reconeguts a les seves respectives àrees. La unitat permet administrar el millor tractament oncològic possible mentre es minimitzen els efectes cardiovasculars, garantint una atenció integral i continuada al pacient oncològic.


Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Oncològic de Teknon:

Tel. 93 290 64 71