La legislació cada vegada és més estricta en la forma en què s'emplenen dels consentiments informats per a una gran diversitat d'actes mèdics. El nostre centre ha de vetllar pel seu compliment per garantir la seguretat i el bon fer dels nostres professionals.

Amb aquesta finalitat i després de realitzar diferents accions de comunicació entre l'equip de secretàries i administratives de Campus, així com entre tots els professionals, el Departament d'admissions ha iniciat una campanya de control sobre la presència i grau de compliment dels consentiments posant l'accent en la presència de Nom, data i, especialment, en els Riscos personalitzats, un punt clau que no recullen tots els consentiments. Cal recordar que si no hi ha riscos s'ha d'escriure que no presenta.

A partir del 17 de febrer, la Direcció mèdica es posarà en contacte amb els equips que no complimentin el consentiment informat de manera adequada, sempre amb l'objectiu de seguir millorant