El pacient oncològic, per les seves característiques i necessitats específiques, és un pacient complex que exigeix un tractament diferenciat i dirigit. Des del Servei de Diagnòstic per la imatge del Centre, i en coordinació amb l'Institut Oncològic Teknon s'ha dut a terme la creació del Servei de Diagnòstic Oncològic Teknon.

Aquesta unitat especialitzada està situada en l'edifici Vilana, integrant-se amb Serveis Diagnòstics Vilana i suposant una ampliació en metres quadrats dedicats a l'atenció del pacient oncològic en Centre Mèdic Teknon, reforçant el servei a aquesta mena de pacients en tot el centre.

Consta de serveis de radiologia (que comparteix amb Serveis Diagnòstics Vilana) i 2 box de laboratori dedicats al diagnòstic de pacients oncològics. Es crea així, un circuit diferenciat per al pacient oncològic, millorant la seva experiència de pacient i reduint els temps d'espera. A més, consta amb personal dedicat, amb disposició en horari d'obertura del servei de fins a 3 administratius i un assistent de sala.

Amb aquesta nova figura de l'assistent de sala, s'aconsegueix un dinamisme que respon dintre del termini i en la forma escaient als requisits dels pacients oncològics i personal del servei. Aquesta persona cobreix la resolució d'incidències, gestió de peticions i sol·licituds d'informació a més de fer costat als pacients, informar-los dels procediments a seguir per a la gestió de les seves proves, així com d'acompanyar-los quan es consideri necessari des d'o fins a l'Institut Oncològic en el marc de les seves visites mèdiques. És a dir, actuarà com a nexe entre els dos departaments: Institut Oncològic Teknon i Servei de Diagnòstic Oncològic Teknon.