- Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio
Dr. Alcaraz1El proper 12 de novembre, a les 18.30 h, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, tindrà lloc la lectura del seu discurs d'entrada com a Membre Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El discurs del Dr. Alcaraz tractarà el tema: "Innovació en cirurgia: un viatge guiat per la passió". Li respondrà l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez.- Dr. Vicenç Riambau i Alonso

DR.-VICENTE-RIAMBAUEl dimarts 21 de novembre, a les 19 h, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, es farà l'acte del seu ingrés com Acadèmic Corresponent. El Dr. Riambau llegirà el treball: "Tractament Endovascular de l’aorta: història personal en la revolució de la Cirurgia Vascular".