Quins són els riscos d’una cirurgia corporal?

Encara que poden ser els mateixos que a la vida quotidiana, s’han de valorar els més habituals. Els riscos principals d’una cirurgia corporal es deuen a les zones de més tensió. El primer que ha de saber el pacient és que si hi ha zones amb més tensió hi pot haver un eixamplament que s’haurà de corregir al cap de sis mesos amb anestèsia local.