Després d’una rinoplàstia, quan em podré incorporar a la vida quotidiana?

Després d’una rinoplàstia, la incorporació a la vida quotidiana es pot considerar de diferents maneres. Cap al tercer o quart dia, es retiren els tamponaments, però encara queda inflor, blaus a les parpelles i la cèdula de damunt del nas. A partir dels 8 o 10 dies aquest inflor disminueix, els blaus o hematomes pràcticament desapareixen i es retira la cèdula del nas. A partir dels 10 dies, el físic i la presència del pacient és prou correcta com per fer vida normal, encara que pot variar una mica segons la persona.