Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional de Neuromodulació quirúrgica de Trastorns Mentals

Direcció: Victor Perez Sola, en co-direcció amb ITA (Institut de trastorns alimentaris): Antonio Arumi, Gustavo Faus

En les darreres dues dècades s'han anat desenvolupant procediments quirúrgics per als trastorns mentals amb un concepte radicalment diferent, que es basa en la neuromodulació de circuits cerebrals que estan implicats en les malalties mentals mitjançant DBS. L'estimulació cerebral profunda o DBS, de l'anglès "Deep brain stimulation", consisteix en la col·locació d'uns elèctrodes de mida petita (1 mm de diàmetre), en localitzacions cerebrals molt concretes i connectats a un generador que subministra energia elèctrica, com un marcapassos fa al cor. Aquest corrent genera canvis, modula (neuromodulació), els circuits cerebrals de forma progressiva reorganitzant i compensant la situació patològica. Conceptualment, és molt important comprendre que no hi ha destrucció de teixit cerebral, y que els canvis són reversibles si no es valoren com a apropiats, simplement apagant el generador.

La teràpia DBS està ben assentada per als trastorns del moviment, com ara la malaltia de Parkinson, el dolor refractari i alguns casos d'epilèpsia. Actualment, estan ben establertes tres indicacions per a DBS en trastorns psiquiàtrics: el trastorn obsessiu compulsiu (TOC), la depressió major i la síndrome de Gilles de Latourette. Altres indicacions com l'anorèxia nerviosa o l'esquizofrènia es consideren encara experimentals.


PROGRAMES

  • Cirurgia del trastorn obsessiu compulsiu
  • Cirurgia de la depressió
  • Cirurgia de la Síndrome de Gilles de Tourette

EQUIP

  • Psiquiatria: Victor Perez Sola, Antonio Arumi, Gustavo Faus
  • Neurocirurgia: Gerardo Conesa, Salvador Somaza
  • Hospital de dia: ITA
  • Neuropsicologia: ITA
  • Psicologia: ITA