Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional Neurovascular


El tractament de la malaltia vascular cerebral ha experimentat en els darrers 5 anys un gran progrés amb el perfeccionament de les teràpies de reperfusió farmacològica i endovascular. No obstant això, una prevenció eficient de la recurrència de la malaltia és cabdal. Per fer-ho, cal fer un tractament immediat de la malaltia, conèixer de manera precisa la causa de l'ictus i planificar el tractament preventiu més eficaç i segur.


PROGRAMES

  • Seguiment de l'ictus isquèmic i hemorràgic: identificació de la causa i valoració del risc de recurrència
  • Assessorament terapèutic per a la prevenció de l'ictus (prevenció primària) i de la seva recurrència (Prevenció secundària)
  • Assessorament sobre indicacions de tractament mèdic, quirúrgic, endovascular o radioquirúrgic de malformacions arteriovenoses, cavernomes, i fistules durals cerebrals o espinals
  • Valoració del risc i prevenció de la demència vascular
  • D'abordatge endovascular i microquirúrgic i radioquirúrgic dels aneurismes cerebrals, les MAVs, cavernomes i FAVs (fístules durals)

EQUIP