angiologia y cirugia vascularangiologia y cirugia vascular

Angiologia, cirurgia vascular i endovascular

especialistes en cirurgia arterial directa d'extremitats, cirurgia de varices, cirurgia d'aneurismes i cirurgia carotídia

A l'institut comptem amb especialistes en angiologia, cirurgia vascular i endovascular per al diagnòstic i seguiment de les malalties de l'aparell circulatori. L'embòlia cerebral i el tromboembolisme pulmonar són algunes de les causes principals de mort deguda a un problema vascular.

El nostre equip és especialista en tècniques mínimament invasives, utilitzant tècniques endovasculars, sense cirurgia, que permeten implantar pròtesis vasculars per resoldre dilatacions o aneurismes de les artèries. També oferim tots els tractaments de la patologia venosa i arterial perifèrica, incloent-hi les malalties de les artèries caròtides.