Cardiología.jpgCardiología

Unitat d'Insuficiència Cardíaca

Què és la insuficiència cardíaca?

La insuficiència cardíaca és una malaltia que es caracteritza per la incapacitat del cor per mantenir les necessitats pròpies de l'organisme. Això significa que els òrgans no reben l'aportació d'oxigen i nutrients que necessiten o bé que la sang no retorna normalment cap al cor, podent manifestar-se a través de diferents símptomes com ara cansament, manca d'aire o l'acumulació de líquids a diferents parts del cos.

És una patologia que pot aparèixer com a conseqüència de diferents problemes a nivell cardiovascular, des d'aquells més comuns com la malaltia coronària i la hipertensió arterial fins a altres de més específics com valvulopaties o malalties genètiques.

El resultat és una malaltia molt freqüent, estimant-se que 15 milions de persones a la Unió Europea pateixen insuficiència cardíaca, i representa la causa número u d'hospitalitzacions en majors de 65 anys, encara que cada dia es registra un augment de casos en pacients més joves .

D'altra banda, a més de la seva elevada incidència, té un curs crònic i progressiu que provoca conseqüències serioses per a la salut, i s'acompanya d'una pèrdua important de la qualitat de vida.


Per què cal una consulta especialitzada?

El gran impacte que provoca aquesta malaltia requereix un seguiment especialitzat que permeti un tractament a mida basat en les característiques i necessitats de cada persona. És important remarcar que el tractament farmacològic adequat, així com si es requerís l'implant de dispositius específics, han demostrat una millora significativa tant en els símptomes com en el pronòstic d'aquesta patologia.


Unitat d'Insuficiència Cardíaca

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca sorgeix com una resposta davant d'aquesta necessitat, i consisteix en un programa específic que s'encarrega d'individualitzar el maneig i el tractament d'aquesta malaltia posant al centre d'atenció el pacient. Aquesta Unitat, a càrrec del Dr. Pablo Sutelman, implica no només una cura mèdica i del personal d'infermeria especialitzats, sinó que utilitza un enfocament multidisciplinari, tenint a disposició la consulta a metges especialistes en imatges, equip d'arítmies i cardiòlegs intervencionistes. D'aquesta manera s'integra l'ús de fàrmacs amb mesures d'autocura i adaptació dels hàbits de vida per aconseguir tractar els símptomes i millorar el curs d'aquesta malaltia.

A través d'aquesta Unitat es durà a terme un seguiment individual, tant presencial com a través de l'ús de diferents tecnologies, per acompanyar el pacient i la família en el diagnòstic i tractament de la insuficiència cardíaca. Així mateix, els professionals podran posar a disposició del pacient la participació dins estudis clínics de tractaments nous.


Contacti amb els especialistes de Teknon


Institut del Cor Teknon

Vilana, 12, 08022 Barcelona
Tel. 93 290 62 51
Email: institutodelcorazon.tkn@quironsalud.es