Quina és la incidència del càncer de bufeta?

El càncer de bufeta és el segon tumor més freqüent del sistema genitourinari després del càncer de pròstata. La seva incidència màxima es produeix al voltant de la setena dècada de vida.