Càncer de còlon

El càncer colorectal és el segon càncer amb més incidència en tots dos sexes. A Espanya cada any es diagnostiquen 9.000 nous casos de càncer colorectal i, uns 2.200 són diagnosticats a Catalunya. La majoria de càncers de còlon, un 65-85% són esporàdics, entre un 10-30% són d'agregació familiar (càncers que s'acumulen en una família per diverses raons, com ara compartir el mateix estil de vida, exposicions ambientals, etc.) i un 5-10% són de predisposició hereditària.

Els factors de risc per desenvolupar un càncer de còlon són:

  • Edat: la majoria dels càncers de còlon són diagnosticats després dels 50 anys.
  • Dieta i exercici: dietes riques en greix i poc exercici afavoreixen l'aparició de càncers colorectals.
  • Història personal: una història personal de pòlips incrementa el risc de càncer de còlon.
  • Història familiar o factors genètics: les persones amb familiars diagnosticats de càncer colorectal o familiars diagnosticats de Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) o de càncer colorectal hereditari no polipòsic (CCHNP) tenen un risc elevat de desenvolupar càncer.