Com s'administra la quimioteràpia?

Els tractaments normalment es fan a l'Hospital de Dia, una unitat preparada per a tractaments ambulatoris, amb personal d'infermeria especialitzat en l'administració d'aquest tipus de fàrmacs.

Per tant, i excepte casos puntuals, no cal ingressar a la clínica.

Normalment, la quimioteràpia s'administra per via endovenosa mitjançant un sistema d'infusió.

La quimioteràpia, en alguns casos, s'administra via oral, en forma de comprimits, via intravesical mitjançant una sonda vesical, via intramuscular, via subcutània o via intratecal.

La programació del tractament es fa per cicles. Un cicle és un tractament que es pot dur a terme en un o diversos dies, i es va repetint amb una periodicitat concreta.

Termes de la quimioteràpia:

Segons el moment i/o la intenció:

  • Quimioteràpia adjuvant: Teràpia que es fa DESPRÉS d'una cirurgia potencialment curativa. Intenció: curativa.
  • Quimioteràpia neoadjuvant: Teràpia que es fa ABANS d'una cirurgia potencialment curativa. Intenció: curativa.
  • Quimioteràpia concomitant: Teràpia s'administra JUNT amb Radioteràpia amb l'objectiu de potenciar l'efecte d'aquesta darrera. Intenció: curativa.
  • Quimioteràpia pal·liativa: És un tipus de quimioteràpia que s'administra específicament per controlar els símptomes sense esperar que redueixi el càncer de manera significativa.
  • Línies posteriors: teràpies successives DESPRÉS de fer la primera línia. Intenció: usualment, pal·liativa.