Unidad de Cardioncología_principalUnidad de Cardioncología_principal

Unitat de Cardioncologia

Innovació super especialitzada per evitar i tractar complicacions cardiovasculars associades a l'ús de quimioteràpia i/o radioteràpia

En els darrers anys, les complicacions cardíaques derivades dels tractaments contra el càncer (quimioteràpia, tractaments diana, radioteràpia) s'han reconegut com una de les principals causes de morbiditat, i en última instància, mortalitat en els pacients supervivents..

Els avenços en la detecció precoç i el desenvolupament de nous fàrmacs i règims de tractament han augmentat, sens dubte, la supervivència dels pacients (aconseguint en alguns casos taxes de supervivència als 5 anys de fins al 90%). Tot i això, i en aquest context "d'èxit terapèutic", nombrosos estudis han confirmat l'increment del risc de presentar a mitjà i/o llarg termini complicacions cardiovasculars associades a l'ús de quimioteràpia i/o radioteràpia.

La toxicitat cardiovascular secundària als tractaments oncològics és actualment la causa de mortalitat més freqüent a les pacients que sobreviuen a un càncer de mama. Per tot això, a l'Institut Oncològic Teknon s'ha posat en funcionament la primera unitat específica que permet administrar el millor tractament oncològic possible minimitzant-ne els efectes cardiovasculars.

A la unitat d'Oncocardiologia es valora tots els pacients amb diagnòstic de càncer que seran sotmesos a una teràpia potencialment cardiotòxica i s'identifica el risc en funció del tractament previst, a més d'identificar i monitoritzar els factors de risc cardiovasculars preexistents.

La Unitat de Cardioncologia (UCO) del Centre Mèdic Teknon és fruit de la col·laboració multidisciplinar estreta entre l'Institut Oncològic Teknon i l'Institut del Cor Teknon, dos Instituts reconeguts en les respectives especialitats, en unitat específica que permet administrar el millor tractament oncològic possible minimitzant els efectes cardiovasculars, garantint un enfocament integral i una atenció contínua del pacient oncològic.


Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Oncològic de Teknon:

Tel. 93 290 64 71