Poden proporcionar un tractament sense sang al meu fill?

Sí, amb el consentiment del pare, mare o tutor legal. Els especialistes del Centro Médico Teknon estan implicats en l’exploració i esgotament de totes les alternatives a l’ús de sang en el tractament dels nens.

No obstant això, la legislació espanyola requereix als metges que s’han d’administrar transfusions de sang als menors si aquesta es considera imprescindible per prevenir la mort del pacient o la pèrdua d’una funció d’algun òrgan principal.