Tots els procediments quirúrgics poden ser atesos sense transfusions de sang?

Tots els procediments mèdics i quirúrgics poden ser atesos aplicant una política de restricció en l’ús d’hemoderivats. Actualment existeixen pocs procediments en els quals no es puguin aplicar tècniques sense sang.

Avui dia es poden dur a terme procediments quirúrgics relacionats amb la cirurgia oncològica, ortopèdica, cardíaca o la cirurgia de la columna, entre d’altres, sense la utilització d’hemoderivats.