Fase postoperatòria

A la fase postoperatòria d’algunes intervencions quirúrgiques, el cirurgià pot indicar la utilització de drenatges recuperadors si preveu que la sagnia a les primeres 6 hores del postoperatori serà superior a uns 500 ml.

Els drenatges recuperadors permeten aspirar la sagnia que es produeix en el focus quirúrgic, filtrar-la i recol·lectar-la en una bossa especial que conté un element anticoagulant. Dins de les primeres 5 hores del postoperatori, segons els protocols interns de la Unitat, aquesta sang filtrada es pot administrar al pacient per contribuir a la disminució del grau d’anèmia postoperatòria. El sistema es constitueix en forma de circuit sense solució de continuïtat amb el pacient, per la qual cosa el seu ús està generalment acceptat per aquells pacients que per raons religioses no admeten la transfusió de sang autòloga.

Altres mesures dirigides a la reducció de la sagnia:

  • Control de la tensió arterial. La hipertensió és un factor que condiciona una sagnia postoperatòria més elevada, per això és important que ja des del postoperatori immediat s’administrin al pacient els fàrmacs necessaris per mantenir les xifres tensionals del pacient dins de rangs normals.
  • Analgèsia. El dolor és un factor inductor d’estrès i, per això, per acció directa i indirecta (elevant la tensió arterial), és també un element potenciador de la sagnia. L’equip mèdic s’encarregarà d’ajustar una pauta analgèsica adequada per aconseguir un control correcte del dolor postoperatori.
  • Nàusees. Les nàusees, a través de l’augment de la pressió al territori venós, són un altre element que pot potenciar la sagnia postoperatòria. Per això, de forma protocol·litzada, tots els pacients sotmesos a cirurgia major reben tractament farmacològic per evitar l’aparició de nàusees i vòmits.