Renal i vesical

Tècnica ultrasonogràfica transabdominal no invasiva que requereix una correcta repleció vesical. Ens permet valorar: a) la morfologia, la mida i la situació dels ronyons; b) les parets i l'interior de la bufeta. Indicada per descartar una patologia en pacients amb dolor, hematúries, infecció urinària, etc.