Vésico-prostàtica transrectal

Tècnica ultrasonogràfica de la pròstata i vesícules seminals que es realitza a través del recte, amb l'obtenció d'imatges des de diferents plans que permeten valorar la morfologia, la mida i l'ecoestructura prostàtica.