Histerosonografia

Tècnica que permet valorar la permeabilitat de les trompes de Fal·lopi.