Biòpsia (BAG) de lesions hepàtiques o renals

Procediment que consisteix en extreure una mostra de teixit hepàtic o renal amb agulla gruixuda per a l'estudi histològic de lesions difoses del fetge o de tumors hepàtics. Prèvia anestèsia local de la zona, se situa l'agulla a la zona que s'ha d'estudiar, sota control ecogràfic i s'obté un cilindre mil·limètric per un sistema de tall automàtic. Posteriorment el metge especialista en Anatomia Patològica farà el diagnòstic de la mostra.