Colangio-pancreàtic-RM (RM de Pàncrees, vesícula i via biliar)

Colangio-pancreàtic-RM (RM de Pàncrees, vesícula i via biliar)Colangio-pancreàtic-RM (RM de Pàncrees, vesícula i via biliar)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica dels conductes de drenatge pancreàtic (principalment el conducte de Wirsung), de la via biliar i de la vesícula biliar mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. És necessari 6 hores prèvies de dejuni ja que, si no s'ha ingerit res, la bilis i els sucs pancreàtics s'acumulen i permeten una millor definició anatòmica d'aquests. En algunes ocasions es requereix l'ús de contrast paramagnètric (Gadolini) per caracteritzar les lesions. Està especialment indicada en pacients amb sospita de pedres al conducte de drenatge de la via biliar o colèdoc, de malaltia a nivell de la unió dels conductes biliars i els pancreàtics, en pacients amb pancreatitis de repetició, dolor abdominal amb probable origen biliar o pancreàtic, com a estudi anatòmic pre-quirúrgic, etc.