RM de Glàndules Suprarenals

RM de Glàndules SuprarenalsRM de Glàndules SuprarenalsProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de les dues glàndules suprarenals mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. No necessita preparació prèvia. No requereix l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini). Està especialment indicada en aquells pacients en els quals és imprescindible diferenciar el nòdul suprarenal benigne (l'adenoma suprarenal és el més freqüent) d'altres lesions suprarenals (tant benignes -hematomes, angiomiolipomas, etc.- com malignes).