RM cardíaca amb estrès miocardi

RM cardíaca amb estrès miocardiRM cardíaca amb estrès miocardiÉs una prova diagnòstica no invasiva que obté informació morfològica i funcional del cor i de les estructures adjacents. D'aquesta manera es poden diagnosticar diferents patologies congènites i adquirides. Durant la prova el tècnic li demanarà diverses vegades que aguanti la respiració durant 10-15 segons per poder obtenir les imatges tant clares com sigui possible. En la gran majoria de casos és necessari l'ús de contrast intravenós (Gadolini) per completar l'estudi, un tipus de contrast que rarament produeix reaccions adverses. A més a més, s'introdueix un fàrmac (Adenosina), per via intravenosa, per exercir sobre el cor un efecte similar al que es produeix durant l'exercici físic. Es comparen les imatges obtingudes en repòs i després de "l'estrès" farmacològic per detectar dèficits d'aportació sanguini al ventricle esquerre del cor. La durada de la prova és de 45-60 minuts aproximadament. Cal que durant les 24 hores prèvies a la prova no prengui aliments que continguin cafeïna (cafè, té, xocolata, begudes de cola, etc.). Està contraindicada en pacients amb marcapassos. El pacient haurà d'avisar en cas que porti implants metàl·lics i/o clips quirúrgics.