TC Fetge

TC HígadoTC HígadoProva diagnòstica que consisteix en obtenir imatges bi i tridimensionals del fetge d'alta definició anatòmica mitjançant l'ús d'un equip de TC (Tomografia Computeritzada). És necessari realitzar l'estudi abans i després de l'ús de contrast iodat, i realitzar l'estudi en diferents "fases hepàtiques" per valorar correctament totes les estructures: parènquima hepàtic, via biliar intra i extrahepàtic, vesícula biliar, vasos hepàtics (artèria hepàtica, vena porta i venes suprahepàtiques) i estructures adjacents (estómac, duodè, vena cava inferior, glàndula pancreàtica, etc.). Aquesta prova està especialment indicada en l'estudi de lesions hepàtiques, estudi d'hepatopaties cròniques, etc.