TC Pàncrees

TC PáncreasTC PáncreasProva diagnòstica que consisteix en obtenir imatges bi i tridimensionals del pàncrees d'alta definició anatòmica mitjançant l'ús d'un equip de TC (Tomografia Computeritzada). Es realitza l'estudi abans i després de l'ús de contrast iodat en diferents "fases pancreàtiques" per poder valorar totes les estructures: parènquima pancreàtic, conducte pancreàtic o de Wirsung, unió bilio-pancreàtica, colèdoc, artèries pancreàtiques, artèria i vena esplèniques, duodè. Està especialment indicant quan hi ha sospita de lesió pancreàtica, en pacients amb pancreatitis aguda o crònica, etc.