Score Càlcic

Score cálcicoScore cálcicoProva diagnòstica que consisteix en la mesura de la quantitat de calci que pot haver acumulat a les plaques d'arteriosclerosi de les artèries coronàries mitjançant l'ús d'un equip de TC Multidetector d'última generació. És una prova no invasiva que no requereix contrast iodat. No necessita preparació prèvia. La detecció de les plaques calcificades es realitza en una estació de treball especialitzada que permet la quantificació exacta de la quantitat de calci i ofereix una puntuació que és el que a la pràctica mèdica s'anomena Score Càlcic.