laboratoriolaboratorio
Laboratorio-de-anatomía-patológicaLaboratorio-de-anatomía-patológica

Laboratori d’anatomia patològica

Un programa que permet al pacient disposar d'una segona opinió de la mà de reconeguts especialistes

Centro Médico Teknon disposa d'un Servei d'Anatomia Patològica dirigit pel Dr. Carlos Llebaria Puig. És situat a la planta –2 del centre i és obert de 8.30 a 20.30 hores.

Les àrees d'especialització són diverses, entre les quals hi ha la Unitat d'Histopatologia i Citologia, la Unitat d'Immunohistoquímica i Patologia Molecular.

El Servei d'Anatomia Patològica forma part del programa d'assistència integral del càncer ofert per l'Instituto Oncológico Teknon (IOT), el el qual hi participa activament.

El Servei ofereix, a més, un programa que permet al pacient disposar d'una segona opinió de la mà de reconeguts especialistes.

Unitats d'especialització en Anatomia Patològica

Histopatologia

Disposa de l'equip necessari per realitzar l'estudi dels teixits mitjançant el processador tissular, tinció i muntatge de les mostres. L'estudi es realitza sobre biòpsies, biòpsies intraoperatòries i peces quirúrgiques.

Patologia quirúrgica general

 • Patologia ginecològica
 • Patologia mamària
 • Patologia fetal
 • Patologia del sistema digestiu
 • Patologia de l'aparell respiratori
 • Patologia urològica i nefropatologia
 • Patologia endocrina
 • Patologia osteoarticular
 • Patologia de teixits tous
 • Patologia cardiovascular
 • Patologia hematopoètica
 • Patologia oral i maxil·lofacial
 • Dermopatología:
  • Malalties inflamatòries
  • Lesions pigmentàries
  • Neoplàsies cutànies

Citopatologia

Es realitza l'estudi de citologia exfoliativa, cérvico-vaginal i citologia de líquids i seroses per punció aspiració amb agulla fina (PAAF).

 • Citologia ginecològica
  • Citologia triple presa cérvico-vaginal
  • Citologia vaginal, endometrial i vulvar
  • Citologia en capa fina
 • Citologia respiratòria
  • Estudi seriat d'esputs
  • Broncoaspirat - BAS
  • Neteja broncoalveolar - BAL
 • Citología urològica
  • Estudi seriat d'orina
 • Citologia digestiva
 • Citologia de líquids i seroses
  • Líquid pleural i peritoneal
  • Líquid sinovial
  • Líquid cefaloraquidi
 • Citologia per punció aspiració amb agulla fina (PAAF)
  • Patologia mamària
  • Patologia tiroïdal
  • Patologia ganglionar
  • Patologia de les glàndules salivals
  • Tumores de parts toves

Patologia molecular

 • Estudi del virus del Papiloma Humà (HPV)
 • Estudi d'hibridació in situ per fluorescència

Inmunohistoquímica

La immunohistoquímica permet la identificació sobre mostres tissulars o citològiques de determinats antigènics. És indispensable tenir una gran bateria d'anticossos per ajudar el diagnòstic final de la mostra.

L'estudi immunohistoquímic es realitza sobre teixit fixat en formol, inclòs posteriorment en parafina.

 • Tipificació d'agents infecciosos
 • Factors pronòstic i predictiu
 • Panel de marcadors IHQ en tumors indiferenciats
 • Panel de marcadors IHQ per a limfomes
 • Detecció automatitzada d'antígens mitjançant polímers d'alta sensibilitat conjugada amb HRP i 3'-5' dianomibencidina com a cromogen.

Servei de Patòlegs Consultors (segona opinió)

El nostre laboratori disposa de professionals experts en diferents camps de la patologia que ofereixen la possibilitat de ser consultors. Els casos són tractats en la més estricta confidencialitat i el material es torna al professional o al pacient juntament amb l'informe i les tècniques complementàries realitzades.

Método Osna

Para el diagnostico de metástasis en ganglio centinela en cáncer de mama.